Treoracha moChúrsaí

Léargas ginearálta

Pointe rochtana singil is ea moChúrsaí le haghaidh sheirbhísí slán ar líne uile na gCoimisinéirí Ioncaim. Is é seo an bealach is tapúla, is éasca agus is slán le do chúrsaí cánach a bhainistiú. Folaíonn na seirbhísí a sholáthraítear:

 • seirbhísí ÍMAT, áit a bhféadtar do cháin a bhainistiú nó a athbhreithniú (Foirm 12 san áireamh), agus post nó pinsean a chur leis
 • Cáin Maoine Áitiúil (CMÁ)
 • Poist agus Pinsin
 • ríomh-Fhoirm 12
 • An Dreasacht um Athchóiriú Tí (DAT)
 • M’Fhiosruithe
 • clárúcháin chánach – Cáin Ioncaim
 • ríomh-Imréiteach cánach
 • íocaíochtaí agus aisíocaíochtaí
 • tiománaithe agus paisinéirí faoi mhíchumas.

Cé a fhéadann clárú le haghaidh moChúrsaí?

Féadann na daoine seo a leanas clárú le haghaidh moChúrsaí:

 • cáiníocóirí ÍMAT
 • cáiníocóirí CMÁ
 • custaiméirí gnó, lena n-áirítear iad siúd a bhfuil deimhniú digiteach gníomhach acu le haghaidh ROS
 • cáiníocóirí nua.

Ar aghaidh: Clárú le haghaidh moChúrsaí