Cén chaoi le clárú le haghaidh ROS

Céard is deimhniú digiteach ROS ann?

Baineann Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) úsáid as deimhnithe digiteacha chun críocha fíordheimhniú custaiméara. Tá leibhéal ard slándála i gceist le deimhnithe digiteacha. 

Gheobhaidh tú deimhniú digiteach ROS:

  • nuair a chomhlánaíonn tú céim 3 den phróiseas clárúcháin ROS
  • nuair a athshocraíonn tú do shonraí logála isteach ROS. 

Ní mór duit an comhad seo a shábháil agus a choinneáil. Beidh ROS ag lorg an deimhniú seo gach uair a logálann tú isteach ar ROS.

Is i bhformáid .p12.bac a íoslódáiltear an deimhniú, mar shampla: John.p12.bac. Níor chóir an comhad a athainmniú. Níl aon ghá an deimhniú a oscailt ná a phriontáil amach. Ba chóir é a shábháil in áit sábháilte ar do ríomhaire. 

Ar chúiseanna slándála níor chóir duit riamh:

  • an deimhniú agus an pasfhocal a roinnt le haon duine eile
  • deimhniú digiteach a sheoladh tríd an ríomhphost chugat féin nó chuig daoine eile. 

Má tá méaróg chuimhne á húsáid agat chun do dheimhniú a aistriú chuig ríomhaire nua, ba chóir duit é a scriosadh go sábháilte ón méaróg chuimhne agus ón seanríomhaire nuair atá sé sin déanta agat. Níor chóir duit deimhnithe a shábháil ar fhreastalaithe chun rochtain a thabhairt do dhaoine éagsúla. 

Féadtar iarracht a dhéanamh na sonraí logála isteach do ROS a athshocrú má chailleann tú an deimhniú nó an pasfhocal. Má fhreagraíonn tú do cheisteanna slándála i gceart beidh tú in ann deimhniú nua a íoslódáil láithreach.

Níl deimhniú digiteach ROS mar an gceánna le Deimhniú Imréitigh Cánach. Féadtar deimhniú digiteach ROS a úsáid chun logáil isteach ar ROS agus ar roinnt feidhmchlár gaolmhar. Is dearbhú é an Deimhniú Imréitigh Cánach go bhfuil do chúrsaí cánach in eagar. Más gá, féadtar cur isteach ar Dheimhniú Imréitigh Cánach ar ROS nó moChúrsaí.

Ní mór duit do dheimhniú digiteach ROS a athnuachan gach dhá bhliain ar a laghad. Gheobhaidh tú ríomhphoist roimh ré chun tú a chur ar an eolas faoi do dheimhniú ag dul in éag.

Tá tuilleadh eolais agus cabhrach i leith deimhnithe ar fáil ar Cabhair ROS.