Úsáideoirí Motortrans

Teastaíonn fo-úsáideoir ROS ó chustaiméirí Motortrans chun rochtain a fháil ar an méid seo:

  • an córas athraithe úinéireachta feithiclí (motortrans.ie)
  • an córas deireadh ré feithiclí (motorelv.ie).

Ní fhéadtar na deimhnithe fo-úsáideora seo a úsáid chun logáil isteach ar ROS. 

Is gá duit an deimhniú a lódáil ar an scáileán logála isteach ROS chun gur féidir logáil isteach ar Motortrans.

Ba chóir aon deacrachtaí leis na córais Motortrans nó Motorelv a thuairisciú do Motortrans

Deimhniú Fo-úsáideora a fháil le haghaidh Motortrans

Nuair atá an Deimhniú Fo-Úsáideora á iarraidh:

  • Cuir isteach sloinne agus céadainm an duine a bhainfidh úsáid as Motortrans.
  • Cruthaigh Aitheantas Tagartha – ba chóir ‘NVDF’ a bheith ann chun cabhrú leis an deimhniú a aithint. Baintear úsáid as an Aitheantas Tagartha chun an fo-dheimhniú a íoslódáil.
  • Roghnaigh an Cineál Aitheantais mar ‘Eile’.
  • Cuir tic sa bhosca ‘NVDF’ chun Fo-Úsáideoir Motortrans a chruthú.
  • Cuir isteach an seoladh ríomhphoist don úsáideoir Motortrans.
  • Ná cuir isteach aon sonraí eile, ach amháin na sé mhír seo.
  • Ní theastaíonn aon cheadanna ROS.

Chun tuilleadh eolais a fháil féach ar na treoirleabhair:

Instructions for ROS Administrator

Instructions for Sub-user 

Deimhniú Fo-Úsáideora a lódáil le haghaidh Motortrans

Mura dtagann an deimhniú iarrtha aníos ar an leathanach logála isteach le haghaidh Motortrans, lean na treoracha seo a leanas:

Deimhniú Fo-Úsáideora a athnuachan le haghaidh Motortrans

Ní fhéadtar deimhnithe digiteacha ROS a athnuachan ach amháin ar an scáileán logála isteach ROS.

Má tá do dheimhniú Motortrans dlite le hathnuachan, téigh chuig an scáileán logála isteach ROS agus déan iarracht logáil isteach ar ROS.

Iarrfar ort an deimhniú a athnuachan ag tráth na logála isteach.

Tar éis do dheimhniú a athnuachan, comhlánaigh na céimeanna seo a leanas: