Seirbhís ar fáil

Eisiúintí ag teacht chun cinn

Déantar pleanáil roimh ré ar athruithe agus ar uasghrádú riachtanach dár seirbhísí ar líne agus déantar iad a ghrúpáil in eisiúintí beo. Féadfaidh sé go dtarlóidh athruithe eatramhacha ar fhógra níos giorra, agus déantar liosta díobh seo nuair a dheimhnítear iad.

Déanann muid iarracht tionchar an uasghrádaithe ar chustaiméirí a íoslaghdú trí athruithe a sceidealú le haghaidh uaireanta seachbhuaice, nuair is féidir. Ar na dátaí a luaitear, ní bheidh na seirbhísí ar fáil ar feadh tréimhse ama.

Cothabháil ar na bacáin

Eisiúint

Dáta

Infhaighteacht seirbhíse 

 19.5 23 Samhain 2019  Déanfar réimse feabhsúchán dár seirbhísí a chur i bhfeidhm idir 13:00 agus 18:00.
Le linn na tréimhse seo, beidh tionchar aige seo ar ár seirbhísí poiblí i gcás AEP Custam, Cáin Maoine Áitiúil, Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim do Ghnóthais, Clárúchán Feithiclí agus moChúrsaí.

Ar aghaidh: Nuashonruithe le déanaí ar na seirbhísí ar líne