Treoracha do thrádálaithe (XML agus Edifact) Córais oidhreachta

Sonraítear sna doiciméid seo a leanas agus ina scéimre bainteach na sonraí teicniúla le haghaidh na dteachaireachtaí uile XML agus Editfact atá le seoladh chuig na córais custam: