Aisíocaíocht chánach a éileamh má tá tú dífhostaithe

Ba chóir do d’fhostóir na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas agus tú ag fágáil do phoist. Cuirfidh siad dáta scoir ar do thíolacadh deiridh párolla. Léireofar air seo na chuid sonraí don bhliain maidir leis an méid seo a leanas, suas go dtí an dáta fágála fostaíochta:

Féach Tréimhsí dífhostaíochta le haghaidh sonraí ar an gcaoi le aisíocaíocht chánach agus MSU a éileamh má tá tú dífhostaithe.