Creidmheas Cánach i leith Gaol Cleithiúnach

Féadtar an creidmheas seo a éileamh má chothabhálann tú do ghaol ar do chostas féin. Féadtar éileamh a dhéanamh i leith do ghaoil, nó gaol le do chéile nó le do pháirtnéir sibhialta.

Coinníollacha cáilitheachta

Maidir leis an ngaol a ndéanfaidh tú éileamh ina leith, ní mór:

 • gur gaol leat é nó í, nó gaol le do chéile, nach bhfuil in ann é nó í féin a chothabháil, mar gheall ar éagumas ó sheanaois nó easláinte
 • gur d’athair ar baintreach fir é nó do mháthair ar baintreach mná í, nó athair do pháirtnéara shibhialta ar baintreach fir é nó máthair do pháirtnéara shibhialta ar baintreach mná í, bíodh siad ar éagumas nó ná bíodh
 • gur tuismitheoir do pháirtnéara shibhialta ar páirtnéir sibhialta marthanach é nó í, bíodh sé nó sí ar éagumas nó ná bíodh
 • gur do leanbh féin nó í, nó leanbh do pháirtnéara shibhialta a chónaíonn leat agus a bhfuil tú ag brath ar a chuid seirbhísí i ngeall ar sheanaois nó bheith ar easláinte.

Níl sé riachtanach cónaí a bheith ar an ngaol in Éirinn chun cáiliú don chreidmheas seo. Má tá tú ag éileamh i leith linbh agus má tá tú ag brath ar sheirbhísí an linbh, ní mór cónaí a bheith ar an leanbh sin in Éirinn leat.

Faoiseamh dlite

Féadtar creidmheas cánach €70 a fháil.

Ní bhfaighidh tú creidmheas cánach más mó ná €15,060 ioncam do ghaoil chleithiúnaigh.

Áirítear ioncam uile do ghaoil chleithiúnaigh chun críocha na teorann ioncaim a shocrú. Áirítear leis sin íocaíochtaí leasa shóisialaigh, pinsin agus ús ar thaiscí do ghaoil chleithiúnaigh.

Má tá níos mó ná duine amháin i mbun cothabhála ar an ngaol cleithiúnach, roinntear an creidmheas eatarthu nó ina measc.

Cén chaoi le héileamh a dhéanamh

Éileamh a dhéanamh i leith na bliana reatha:

 • sínigh isteach ar moChúrsaí
 • cliceáil ar an nasc ‘Bainistigh do cháin’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT
 • roghnaigh ‘Déan éileamh ar creidmheasanna cánach’
 • roghnaigh ‘Creidmheas cánach gaoil chleithiúnaigh’ faoin gcatagóir ‘Tú féin agus do theaghlach’.

Éileamh a dhéanamh do bhliain roimhe seo:

2019 agus blianta ina dhiaidh: 

 • cliceáil ar an nasc ‘Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT
 • Iarr Ráiteas Dliteanais
 • cliceáil ar ‘Comhlánaigh Tuairisceán Cánach Ioncaim’
 • ar an leathanach ‘Creidmheasanna & Faoisimh Chánach’, roghnaigh ‘Tú féin agus do theaghlach’ agus ‘Creidmheas cánach gaoil chleithiúnaigh’
 • comhlánaigh an fhoirm agus tíolaic í.

2018 agus blianta roimhe:

 • cliceáil ar an nasc ‘Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT
 • roghnaigh an Tuairisceán Cánach Ioncaim don bhliain ar mian leat éileamh a dhéanamh ina leith
 • ar an leathanach ‘Creidmheasanna & Faoisimh Chánach’, roghnaigh ‘Tú féin agus do theaghlach’ agus ‘Creidmheas cánach gaoil chleithiúnaigh’
 • comhlánaigh an fhoirm agus tíolaic í.

Tuilleadh eolais

Féadtar éileamh a dhéanamh freisin orthu seo: