Creidmheas Cánach maidir le Gaol Cleithiúnach

Féadfaidh tú an creidmheas seo a éileamh má chothaíonn tú gaol ar do chostas féin. Féadfaidh tú éileamh a dhéanamh le haghaidh do ghaoil, nó gaol do chéile nó do pháirtnéara shibhialta.

Coinníollacha cáilithe

Maidir leis an ngaol a ndéanfaidh tú éileamh faoi, ní mór:

  • gur duine gaolmhar leat nó le do chéile, nach bhfuil in ann cúram a dhéanamh díobh féin mar gheall ar éagumas ó sheanaois nó easláinte
  • gur d’athair ar baintreach fir é nó do mháthair ar baintreach mná í, nó athair do pháirtnéara shibhialta ar baintreach fir é nó máthair do pháirtnéara shibhialta ar baintreach mná í, bíodh siad ar éagumas nó ná bíodh
  • gur é tuismitheoir do pháirtnéara shibhialta ar páirtnéir sibhialta marthanach é nó í, bíodh sé ar éagumas nó ná bíodh
  • gur é do leanbh é nó leanbh do pháirtnéara shibhialta a chónaíonn leat agus a bhfuil tú ag brath ar a chuid seirbhísí i ngeall ar sheanaois nó bheith ar éiglíocht.

Níl sé riachtanach go bhfuil an ghaol ina gcónaí in Éirinn chun cáiliú don chreidmheas seo. Má tá tú ag éileamh i leith leanbh agus tá tú ag brath ar a chuid seirbhísí, ní mór go bhfuil an leanbh sin ina gcónaí in Éirinn leat.

Faoiseamh dlite

D’fhéadfá creidmheas cánach €70 a fháil.

Ní bhfaighfidh tú creidmheas cánach más mó ná €15,060 ioncam do ghaoil chleithiúnaigh.

Áirítear ioncam do ghaoil chleithiúnaigh go léir ar mhaithe le teorainn ioncaim a shocrú. Áirítear leis sin a gcuid íocaíochtaí leasa shóisialaigh, pinsin agus ús ar thaiscí.

Má tá níos mó ná duine amháin i mbun cothabhála ar an ngaol cleithiúnach, roinntear an creidmheas eatarthu nó ina measc.

Cén chaoi a ndéantar éileamh

Bain úsáid as moChúrsaí chun an creidmheas sin a éileamh trí rFhoirm 12 a comhlánú ag deireadh na bliana.

Tuilleadh eolais

Féadfaidh tú éileamh a dhéanamh freisin orthu seo: