Cúnamh Poist na gCoimisinéirí Ioncaim

An gcáilíonnr tú do Chúnamh Poist na gCoimisinéirí Ioncaim?

Chun cáiliú, ní mór go raibh tú dífhostaithe go leanúnach ar feadh 12 mhí i ndiaidh a chéile sular thosaigh tú an post. Chomh maith leis sin, ní mór gur ghlac tú le post cáilitheach.

Ní mór go bhfuair tú ceann de na híocaíochtaí a leanas:

 • Sochar Cuardaitheora Poist
 • Liúntas Cuardaitheora Poist
 • Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora
 • Pinsean na nDall
 • Liúntas Míchumais
 • Sochar Breoiteachta ar feadh 18 mhí seasta, ar a laghad
 • Pinsean Easláinte ar feadh bliain amháin seasta, ar a laghad.

Cuirtear am a caitheadh ag freastal ar na cúrsaí nó na scéimeanna a leanas san áireamh, chomh maith, mar thréimhsí dífhostaíochta. Caithfidh go raibh ceann de na híocaíochtaí thuas á fáil agat sular thosaigh tú ar an gcúrsa nó an scéim:

 • cúrsaí áirithe oiliúna le FÁS
 • Scéim Fostaíochta Pobail.
 • Clár Tionscnamh Post
 • An Scéim um Fhilleadh ar Oideachas
 • Jobbridge
 • Clár Socrúchán Oibre Tús
 • Scéimeanna Sóisialta Tuaithe.

Má scaoileadh ón bpríosún thú, caitear leis an am a caitheadh ansin mar thréimhsí dífhostaíochta. 

Ar aghaidh: Céard is post cáilitheach ann?