Cúnamh Poist na gCoimisinéirí Ioncaim

Cé mhéid den liúntas a fhéadtar éileamh?

Liúntas pearsanta agus linbh a fhéadtar éileamh do bhliain 1 go dtí bliain 3

BliainLiúntas pearsantaLiúntas linbh

Bliain 1

€3,810

€1,270

Bliain 2

€2,540

€850

Bliain 3

€1,270

€425

Faigheann tú an liúntas ar feadh trí bliana agus ní fhéadtar é a éileamh ach uair amháin.

Féadfar liúntas breise a éileamh do gach leanbh cáilitheach.

Féadfaidh tú éileamh a dhéanamh don bhliain a thosaigh tú do phost nó an bhliain ina dhiaidh sin. Ní fhéadfar liúntais nár úsáideadh a thabhairt anonn.

Coimeádann tú an liúntas i rith na dtrí bliana, fiú má d’athraigh tú go dtí post cáilitheach eile.

Ar aghaidh: Cén chaoi a thugtar an liúntas?