DAT do chonraitheoirí

Léargas ginearálta

Is éard atá sa Dreasacht Athchóirithe Tí (DAT) ná faoiseamh ó Cháin Ioncaim le haghaidh úinéirí tí agus tiarnaí talún. Féadfaidh siad an Creidmheas Cánach DAT a éileamh le haghaidh deisiúchán, athchóirithe agus feabhsuithe dá n-áit chónaithe nó dá maoin chíosa.

Is tríd an gcóras DAT ar líne a oibrítear an DAT agus féadtar teacht ar trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS). Féach ar an bhfíseán léirithe thíos faoin gcóras DAT ar líne chun cabhrú le conraitheoirí le hé a úsáid.

Ar aghaidh: Cén chaoi a n-oibríonn an Dreasacht um Athchóiriú Tí?