DAT do chonraitheoirí

Léargas ginearálta

Is éard atá sa Dreasacht Athchóirithe Tí (DAT) ná faoiseamh ó Cháin Ioncaim le haghaidh úinéirí tí agus tiarnaí talún. Féadfaidh siad an Creidmheas Cánach DAT a éileamh le haghaidh deisiúchán, athchóirithe agus feabhsuithe dá n-áit chónaithe nó dá maoin chíosa.

Is tríd an gcóras DAT Sonraí an chonartha i leith na Dreasachta Athchóirithe Tí (DAT) a thíolacadh – conraitheoiríar líne a oibrítear an DAT agus féadtar teacht ar trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS).

Ar aghaidh: Cén chaoi a n-oibríonn an Dreasacht um Athchóiriú Tí?