DAT d'úinéirí tí agus tiarnaí talún

Cé na cineálacha oibre a cháilíonn faoi DAT?

Chun cáiliú don fhaoiseamh cánach, ní mór Cáin Bhreisluacha (CBL) ag 13.5% a bheith íoctha agat as an obair a rinneadh ar do mhaoin incháilithe. Samplaí d’obair cháilitheach is ea:

 • péinteáil, maisiúchán agus tíliú
 • plástráil, pluiméireacht agus athshreangú
 • uasghrádú ar sheomra folctha
 • cistineacha feistithe
 • fuinneoga a athchur
 • síntí agus athchóirithe áiléir
 • garáistí, cabhsáin agus tírdhreachú
 • deisiú nó athchur dabhaigh séarachais
 • insliú.

Obair nach gcáilíonn

Ní fhéadtar roinnt earraí agus seirbhísí a áireamh i d’éileamh i leith faoiseamh cánach. Is earraí nó seirbhísí iad seo a sholáthraíonn do chonraitheoir ag ráta CBL 23%. Samplaí d’earraí agus seirbhísí nach gcáilíonn is ea:

 • cairpéid
 • troscán
 • fearais
 • seirbhísí amhail táillí ailtirí.

Má cheannaíonn tú ábhair tú féin, péint nó tíleanna, mar shampla, ní fhéadtar iad a áireamh i d’éileamh i leith faoiseamh cánach.

Ar aghaidh: Cé na cineálacha maoine a cháilíonn faoi DAT?