Tithe soghluaiste, feithiclí nó soithigh

Tabhair do d’aire

Baineann an t-eolas sa rannán seo le díolúintí CMÁ a fheidhmítear ó 2013 go dtí 2021. Foilseofar eolas ar dhíolúintí CMÁ a fheidhmeofar ó 2022 ar an suíomh idirlín seo sna seachtainí amach romhainn.

Chun críocha na Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ), is maoine cónaithe iad foirgnimh (nó struchtúir) atá oiriúnach lena n-úsáid mar áit chónaithe. Ní chlúdaíonn an sainmhíniú ar ‘fhoirgneamh’ soithigh (báid), feithiclí (bíodh siad soghluaiste nó gan a bheith soghluaiste) agus struchtúir nach bhfuil ceangailte go buan don talamh. Má tá cónaí ort in aon cheann díobh seo, féadfaidh sé go bhfuil sé díolmhaithe ó CMÁ.