Maoine arna n-úsáid ag carthanas nó ag comhlacht poiblí a sholáthraíonn cóiríocht riachtanas speisialta

Tabhair do d’aire

Baineann an t-eolas sa rannán seo le díolúintí CMÁ a fheidhmítear ó 2013 go dtí 2021. Foilseofar eolas ar dhíolúintí CMÁ a fheidhmeofar ó 2022 ar an suíomh idirlín seo sna seachtainí amach romhainn.

Baineann an díolúine seo le maoine cónaithe de chuid carthanas nó comhlacht poiblí. Chomh maith le cóiríocht a sholáthar, ní mór an mhaoin a úsáid:

  • chun tacaíocht a sholáthar do dhaoine a bhfuil riachtanas ar leith acu
  • agus
  • chun cur ar a gcumas cónaí sa phobal.