Tithe soghluaiste, feithiclí nó soithigh

Chun críocha na Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ), is maoine cónaithe iad foirgnimh (nó struchtúir) atá oiriúnach lena n-úsáid mar áit chónaithe. Ní chlúdaíonn an sainmhíniú ar ‘fhoirgneamh’ soithigh (báid), feithiclí (bíodh siad soghluaiste nó gan a bheith soghluaiste) agus struchtúir nach bhfuil ceangailte go buan don talamh. Má tá cónaí ort in aon cheann díobh seo, féadfaidh sé go bhfuil sé díolmhaithe ó CMÁ.