Maoine atá go hiomlán faoi réir rátaí tráchtála

Féadfaidh maoine atá go hiomlán faoi réir rátaí tráchtála a bheith díolmhaithe ón gCain Maoine Áitiúil (CMÁ). Baineann an díolúine seo le hábhar nuair atá maoin á húsáid go heisiach mar áit chónaithe agus rátaí tráchtála iníoctha i leith na maoine le húdarás áitiúil.

Tithe aíochta, mar shampla, atá cláraithe dá réir le Fáilte Ireland bheadh siad incháilithe le haghaidh na díolúine seo toisc go bhfuil siad go hiomlán faoi réir rátaí tráchtála.

Má tá maoin á húsáid chun críocha tráchtála agus cónaithe araon, tá CMÁ dlite i leith na coda cónaithe den mhaoin (agus níor chóir go mbeadh sé faoi réir rátaí tráchtála).

Más úinéir thú ar mhaoin den chineál sin, ní mór duit Tuairisceán CMÁ a thíolacadh don chuid chónaithe di agus aon CMÁ atá dlite a íoc.