Eolas ar CMÁ agus An Muirear Teaghlaigh do 2013 go 2021

Eolas maidir le Cáin Mhaoine Áitiúil (CMÁ) a bhaineann go sonrach leis an tréimhse luachála ó 2013 go 2021, lena n-áirítear maoin atá faoi dhliteanas CMÁ agus díolúintí a chuaigh in éag ag deireadh na tréimhse luachála sin. Tá eolas ar fáil faoin Muirear Teaghlaigh freisin.