Díolúintí agus faoisimh CMÁ do 2013 go dtí 2021

Maoin a ceannaíodh mar bhaile in 2013

Aon duine a cheannaigh nó a thóg maoin chónaithe idir 1 Eanáir 2013 agus 31 Nollaig 2013, féadfaidh sé go raibh siad díolmhaithe ón gCáin Mhaoine Áitiúil (CMÁ). Ní raibh an díolúine seo teoranta do cheannaitheoirí céaduaire.

Thugtaí díolúine ‘Alt 8’ ar an díolúine seo go hiondúil.

Bhí ort an dá choinníoll sa liosta thíos a chomhlíonadh chun leas a bhaint as an díolúine seo. Bhí ort an méid seo a leanas a chomhlíonadh:

  • go raibh an mhaoin ceannaithe agat in 2013
  • agus
  • go raibh an mhaoin áitithe agat in 2013 mar d’aon áit chónaithe nó gurb é do phríomháit chónaithe é.

Murar chomhlíon tú an dá choinníoll, níor cháiligh tú don díolúine seo.

Bhí tú in ann leas a bhaint as an díolúine fiú amháin murar thóg tú iasacht amach chun an mhaoin a cheannach nó a thógáil. Bhí an díolúine seo i bhfeidhm go dtí 2021 ar an gcoinníoll gur lean tú, an t-úinéir, ag áitiú an tí mar do phríomháit chónaithe.

Ní raibh tú in ann an díolúine a éileamh más rud é:

  • nár lean tú den mhaoin a áitiú mar an áit chónaithe s’agat nó mar do phríomháit chónaithe
  • gur dhíol nó gur aistrigh tú an mhaoin.

Níl an díolúine seo ar fáil don tréimhse luachála CMÁ ó 2022 go dtí 2025 agus an dá bhliain sin san áireamh.

Ar aghaidh: Faoiseamh do mhaoine oiriúnaithe le haghaidh daoine faoi mhíchumas