Maoin a dhíol, a cheannach nó a aistriú

Cén chaoi le hImréiteach Ginearálta a fháil

Roimh dhíol na maoine, féadfaidh an díoltóir Imréiteach Ginearálta a fháil trí theacht ar an gcóras Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) ar líne ag baint úsáid as:

  • d’Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP)
  • uimhir aitheantais na maoine
  • an PIN.

Roghnaigh an ‘Scáilean Forléargais Maoine’ chun breathnú ar na sonraí CMÁ i leith do mhaoine. Féadtar na sonraí seo a phriontáil chun an ceannaitheoir a shásamh nach bhfuil aon deacrachtaí amuigh ann i leith CMÁ.

Mura bhfuil uimhir aitheantais na maoine ná an PIN agat, féadtar iarratas a dhéanamh tríd an gcóras CMÁ ar líne chun go n-ath-eiseofaí iad.

Féadfaidh tusa, mar dhíoltóir, rochtain don Imréiteach a thabhairt do do dhlíodóir nó do dhlíodóir an cheannaitheora ach na sonraí seo a leanas a thabhairt dóibh:

  • do UPSP
  • uimhir aitheantais na maoine
  • Uimhir Rochtana na Maoine (PAN).

Féadtar an PAN a fháil nuair a bhíonn tú ar an scáileán forléargas maoine ar an gcóras CMÁ ar líne.

Féadfaidh do dhlíodóir nó dlíodóir an cheannaitheora na sonraí seo a úsáid chun teacht ar an scáileán forléargais maoine trína gcuntas ar Sheirbhísí ar Líne na gCoimisineirí Ioncaim (ROS). Deimhneoidh sé seo má tá aon deacrachtaí amuigh ann i leith CMÁ.

Ar aghaidh: Céard a tharlaíonn nuair a bhíonn níos mó ná aon díol amháin i dtréimhse luachála?