Maoin a dhíol, a cheannach nó a aistriú

Cén chaoi le h-imréiteach ginearálta a fháil

Roimh dhíol na maoine, féadfaidh an díoltóir imréiteach ginearálta a fháil. Féadtar é seo a dhéanamh trí rochtain ar an gcóras Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) ar líne ag baint úsáid as:

  • d’Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP)
  • uimhir aitheantais na maoine
  • agus
  • an PIN.

Féadtar an Scáileán Stair na nÍocaíochtaí ón gcóras CMÁ a phriontáil chun a dheimhniú nach bhfuil aon dliteanas ná tuairisceán amuigh. Féadtar é sin a úsáid mar dheimhniú go bhfuil díoltóir na maoine comhlíontach ó thaobh CMÁ de. 

Mura bhfuil uimhir aitheantais na maoine ná an UAP agat, féadtar iarratas a dhéanamh tríd an gcóras CMÁ. Déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim iad seo a athsheoladh chuig do sheoladh oifigiúil atá ar do thaifid leis na Coimisinéirí Ioncaim.

Féadfaidh tú, mar an díoltóir, rochtain don imréiteach ginearálta a thabhairt do do dhlíodóir nó do dhlíodóir an cheannaitheora ach na sonraí seo a leanas a thabhairt dóibh:

  • do UPSP
  • uimhir aitheantais na maoine
  • agus
  • Uimhir Rochtana na Maoine (PAN).

Féadtar an PAN a fháil nuair a bhíonn tú ar Scáileán Stair na nÍocaíochtaí ar an gcóras CM Á ar líne.

Féadfaidh do dhlíodóir nó dlíodóir an cheannaitheora na sonraí seo a úsáid chun teacht ar Scáileán Stair na nÍocaíochtaí trína gcúntas ar Sheirbhísí ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) . Deimhneoidh sé seo má tá aon deacrachtaí amuigh ann i leith CMÁ.

Ní mór aon dliteanas iarchurtha, lena n-áirítear ús, a íoc. Ní mór duit chomh maith deimhniú go bhfuil aon díolúine a éilítear bailí a chur ar fáil don cheannaitheoir.

Ar aghaidh: Céard a tharlaíonn nuair a bhíonn níos mó ná aon díol amháin i dtréimhse luachála?