Maoin a dhíol, a cheannach nó a aistriú

Céard a tharlaíonn nuair a bhíonn níos mó ná aon díol amháin i dtréimhse luachála?

Roimh dhíol nó aistriú maoine, ní mór imréiteach CMÁ a bheith curtha ar fáil ag an díoltóir do cheannaitheoir na maoine ina ndeimhnítear an méid seo:

  • gur íocadh gach dliteanas CMÁ
  • agus
  • gur tíolacadh gach tuairisceán

Chomh maith leis sin, ní mór don díoltóir deimhniú go bhfuil cuma réasúnach ar luacháil dhearbhaithe na maoine (amhail an 1 Bealtaine 2013).

Is leor cóip den imréiteach (ginearálta) CMÁ don chéad díol sa tréimhse luachála le deimhniú go bhfuil an luacháil dhearbhaithe do gach díol ina dhiaidh sin taobh istigh den tréimhse luachála. Chomh maith leis sin, ní mór deimhnithe a chur ar fáil don cheannaitheoir go bhfuil na dliteanais CMÁ agus Muirir teaghlaigh íoctha ina n-iomláine.

Féadtar an Achoimre ar Stair na Maoine, rud a chlúdaíonn na tréimhsí ar fad, a úsáid chun na críche seo. Ba chóir na doiciméid imréitigh seo a chur ar fáil do cheannaitheoirí amach anseo má dhíoltar an mhaoin arís le linn na tréimhse luachála.

Ní fhéadann an díol ná an t-aistriú a bheith mar an gcéad cheann sa tréimshe luachála (1 Bealtaine 2013 go 31 Deireadh Fómhair 2019). Mura bhfuil imréiteach CMÁ le haghaidh díola roimhe seo ag an díoltóir reatha, ní mór deimhniú a chur ar fáil don cheannaitheoir i leith an mhéid seo:

  • go bhfuil gach tuairisceán CMÁ tíolactha
  • go bhfuil an CMÁ uile amuigh íoctha
  • go bhfuil cuma réasúnach ar an luacháil a dearbhaíodh ar 1 Bealtaine 2013. 

Sa chás nár cloíodh le coinníollacha ginearálta imréitigh don chéad díolachán sa tréimhse, bhí sé de cheart imréiteach sonrach a iarraidh ó na Coimisinéirí Ioncaim.

I gcás an díoltóra reatha:

  • mura bhfuil ceadú imréitigh sonrach ar fáil acu don chéad díol
  • agus
  • mura gcáilíonn an mhaoin anois le haghaidh imréiteach ginearálta

ba chóir don díoltóir iarratas le haghaidh imréiteach sonrach (LPT5) a chur isteach chuig an mBrainse CMÁ.

Ar aghaidh: Tá maoin á ceannach agat ó údarás áitiúil