Céard a tharlaíonn mura gcomhlíonann tú d'oibleagáidí?

Asbhaint éigeantach ag an bhfoinse

Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim treoir a thabhairt do d’fhostóir nó do do sholáthraí pinsin do dhliteanas amuigh Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) a asbhaint ó do phá nó ó do phinsean ceirde. Tarlóidh sé seo má tá tuairisceán CMÁ nó íocaíochtaí CMÁ amuigh, nó sa chás nach gcomhlíontar an rogha íocaíochta a roghnaigh tú.

Nuair nach bhfuil a dtuairisceán CMÁ i leith 2013 tíolactha ag úinéirí, is é an méid CMÁ a asbhaintear óna bpá nó óna bpinsean ceirde ná Meastachán CMÁ de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim.

Ar aghaidh: An Formhuirear Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ)