Céard a tharlaíonn mura gcomhlíonann tú d'oibleagáidí?

Imréiteach cánach

Má loic tú do chuid dualgas Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) a chomhlíonadh, teipfidh ar d’iarratas ar líne ar imréiteach cánach. Féadfaidh sé go dteipfidh ar d’iarratas ar chúiseanna éagsúla:

  • tá tuairisceán CMÁ amuigh ann i leith maoin a bhfuil tú i d’úinéir uirthi
  • tá dliteanais amuigh agat i leith maoin nach leat í
  • tá tú ceangailte le maoine a bhí faoi d’úinéireacht agat roimhe seo
  • níor íoc tú an CMÁ dlite de réir comhaontú aontaithe íocaíochta.

Ní mór gach tuairisceán CMÁ amuigh, in éineacht le gach dliteanas agus ús amuigh a íoc ina n-iomláine. Féadtar ansin iarratas a dhéanamh ar líne ar Dheimhniú Imréitigh Cánach.

Sa chás go bhfuil maoin díolta agat le déanaí agus go bhfuil na muirir uile CMÁ lena bhí tú faoi dhliteanas íoctha agat, ba chóir duit iarratas nua a dhéanamh ar imréiteach cánach.

Ar aghaidh: Táillí úis