Cáin Mhaoine Áitiúil - céard is gá duit a dhéanamh le haghaidh 2022

Do Thuairisceán CMÁ le haghaidh 2022 a thíolacadh

Tabhair do d'aire

Ní mór duit do Thuairisceán CMÁ a thíolacadh fiú má d’íoc tú, nó má shocraigh tú íoc as do CMÁ. Áiríonn an Tuairisceán CMÁ do luacháil ar do mhaoin.

Ba chóir go mbeadh litir ó na gCoimisinéirí Ioncaim faighte agat trí moChúrsaíSeirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) nó sa phost maidir le d’oibleagáidí do 2022. Bhí d’Uimhir Aitheantais Maoine agus do UAP sa litir:

Más úinéir maoine cónaithe tú agus mura ndearna na Coimisinéirí Ioncaim teagmháil leat, féach do bhosca isteach moChúrsaí agus ROS. Mura bhfuil an litir i do bhosca isteach moChúrsaí nó ROS, déan teagmháil leis an mBrainse CMÁ.

Nuair atá luach margaidh do mhaoine socraithe agat, ba chóir duit do Thuairisceán CMÁ a thíolacadh. Is é an bealach is éasca chun do Thuairisceán CMÁ a thíolacadh ná ar líne.

Féadfaidh tú do shonraí logála isteach atá agat roimhe seo le haghaidh moChúrsaí nó Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) a úsáid. De rogha air sin, féadfaidh tú logáil isteach ar an tseirbhís CMÁ ar líne go díreach. Le logáil isteach, teastóidh an méid seo a leanas uait:

Le haghaidh tuilleadh eolais maidir le cén chaoi le do Thuairisceán CMÁ a thíolacadh tríd and bpost seachas ar líne, féach Do Thuairisceán CMÁ á thíolacadh ag úsáid na Foirme LPT1 páipéir.Iarrtar ort do Thuairisceán CMÁ a thíolacadh ar líne, seachas trí fhoirm pháipéir, más rud é:

  • go bhfuil do luacháil maoine níos mó ná €1.75 milliún
  • go bhfuil faoi dhliteanas CMÁ i leith breis agus maoin amháin
  • iarrtar ort cheana do thuairisceáin do chánacha eile (ar nós Cháin Ioncaim) a thíolacadh ar líne.

Tabhair do d'aire

Fiú má tá do mhaoin incháilithe le haghaidh díolúine, iarrtar ort fós do Thuairisceán CMÁ (lena n-áirítear do luacháil) a thíolacadh agus do dhíolúine a éileamh i do Thuairisceái.

Cúnamh le do Thuairisceán CMÁ a thíolacadh ar-líne

Tugtar míniú san fhíseán gairid seo ar cén chaoi le do Thuairisceán CMÁ a thíolacadh ar-líne.

Meastachán ar dhliteanas CMÁ

Tá meastachán déanta ag na Coimisinéirí Ioncaim ar dhliteanas CMÁ do do mhaoin do 2022. Féadfaidh tú an tsuim dhliteanais CMÁ measta seo a fheiceáil i do thaifead maoine ar líne do 2022.

Beidh an tsuim dhliteanais CMÁ measta iníoctha go dlíthiúil agat mura dtíolaic tú do Thuairisceán CMÁ lena n-áirítear do luacháil féinmheasúnaithe, faoin 10 Samhain.

Ní luacháil iarbhír ar do mhaoin an meastachán seo agus féadfaidh sé nach sásóidh íocaíocht an dliteanais CMÁ mheasta do dhliteanas ina iomláine. Tá dualgas ort fós Tuairisceán CMÁ a thíolacadh i leith do mhaoine.

Mura dtíolacann tú do Thuairisceán CMÁ, déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an méid seo a leanas:

  • suim an dliteanais measta CMÁ a lorg
  • agus
  • leanfaidh siad orthu ag iarraidh ort do Thuairisceán CMÁ a thíolacadh agus deimhniú i leith luach do mhaoine uait.

Féadfaidh sé nach gcáileoidh tú do Dheimhniú Imréitigh Cánach mura dtíolacann tú do Thuairisceán CMÁ nó mura n-íocann tú do mhuirear CMÁ.

Tuilleadh eolais

Tá treoir mhionsonraithe ar an gcaoi le do Thuairisceán CMÁ a thíolacadh ar fáil sa rannán Do Thuairisceán CMÁ a thíolacadh ar an suíomh idirlín seo, lena n-áirítear eolas do neamhchónaitheoirí.

Ar aghaidh: Do Mhuirear CMÁ le haghaidh 2022 a íoc