CMÁ – Céard atá le déanamh in 2020

Cé mhéad atá dlite i leith 2020?

Braitheann an méid CMÁ atá dlite i leith 2020 ar an méid seo a leanas:

Tá an tuairisceán a thíolaic tú i leith 2013 fós bailí. Níor chóir an luach dearbhaithe a leasú ach amháin más ann do chúinsí a imríonn tionchar ar do luacháil.

Tá roinnt údarás áitiúil tar éis a rátaí le haghaidh 2020 a athrú:

Athróidh na Coimisinéirí Ioncaim do dhliteanas i leith 2020 má tá athrú déanta ag d’údarás áitiúil.

Féadfaidh tú do ráta CMÁ le haghaidh 2020 a ríomh ach úsáid a bhaint as an áireamhán ar líne.

Féadfaidh sé go bhfuil roinnt teorainneacha contae agus seoltaí poist mícheart ar do thaifead CMÁ. Déan teagmháil linn más gá athrú a dhéanamh ar an údarás áitiúil atá sannta do do mhaoin.

Ar aghaidh: An eiseofar litreacha meabhrúcháin íocaíochta?