CMÁ – Céard atá le déanamh in 2020

Léargas ginearálta

Tá do thaifead Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) i leith 2020 ar fáil anois agus féadfaidh tú do dhualgais CMÁ a chomhlíonadh trí shíniú isteach ar an gcóras CMÁ ar líne.

Le logáil isteach, teastóidh an méid seo a leanas uait:

Tá uimhir aitheantais uathúil agus uimhir PIN uathúil ag gach maoin chun go bhféadfaidh tú teacht ar do chuntas CMÁ. Tá na huimhreacha seo luaite ar foirmeacha agus fógraí oifigiúla agus ba chóir iad a choinneáil agus a úsáid i ngach comhfhreagras maidir leis an CMÁ. Mura bhfuil tú in ann d’uimhir aitheantais na maoine agus d’uimhir PIN a aimsigh, féadfar iarratas a dhéanamh ar líne. Ba chóir d’UPSP nó d’Uimhir Tagartha Cánach a chur isteach agus tú ag logáil isteach ar an gcóras CMÁ ar líne. Eiseofar d’uimhir aitheantais na maoine agus PIN i litir.

Beidh na Coimisinéirí Ioncaim ag scríobh chuig roinnt úinéirí maoine i dtaca lena dtreoracha íocaíochta i leith 2020.

Ar aghaidh: Spriocdhátaí um thíolacadh agus íoc