CMÁ – Céard atá le déanamh in 2020

Cé atá faoi dhliteanas CMÁ a íoc le haghaidh 2020?

Más tusa an duine dliteanach i leith maoin chónaithe ar 1 Samhain 2019, ní mór duit CMÁ a íoc le haghaidh 2020. Má dhíolann tú, mar úinéir, do mhaoin chónaithe tar éis 1 Samhain 2019, beidh tú faoi dhliteanas CMÁ a íoc ar an maoin le haghaidh 2020, fiú má dhíoltar é roimh dheireadh 2019.

Má bhí díolúine ag do mhaoin ó CMÁ le haghaidh 2019, tabharfar an díolúine ar aghaidh go dtí 2020. Ní mór duit a chinntiú gur comhlíonadh na critéir don díolúine ar an ábhar go bhféadfadh na Coimisinéirí Ioncaim an díolúine a fhíorú ag tráth níos déanaí.

Tá tuilleadh eolais ar fáil maidir le hiarchur agus díolúintí. Má theastaíonn aon chabhair uait le d’íocaíocht, féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh leis an Deasc Chabhrach don CMÁ.