Cé atá faoi dhliteanas i leith CMÁ agus an Mhuirir Theaghlaigh

Ceart chun cónaitheachta nó leas saoil

Tá tú faoi dhliteanas na Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) más rud é:

  • go bhfuil ceart saoil nó ceart 20 bliain nó níos mó agat chun cónaí i maoin
  • go bhfuil an ceart chun cónaí i maoin agat ‘d’eisiamh gach duine eile’.

Má tá leas eile saoil agat i maoin, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh linn chun do stádas a shoiléiriú chun críocha CMÁ.

Ar aghaidh: Léas fadtéarmach