An Faoiseamh Cánach i leith Ús Morgáiste (Faoiseamh Cánach ag an bhFoinse – FCF)

Céard is iasacht morgáiste cháilitheach ann?

Is éard is iasacht morgáiste cháilitheach ann ná iasacht urraithe trí eastát, ruílse nó léasach in áit chónaithe phríobháideach phríomha, a mhorgáistiú. 

Féadann iasacht morgáiste cháilitheach:

 • a bheith ina morgáiste nua 
 • a bheith ina hiasacht bhreise a úsáidtear chun an áit chónaithe a fhorbairt nó a fheabhsú
 • a bheith ina hiasacht ar leith d’áit chónaithe a úsáidtear chun an áit chónaithe a fhorbairt nó a fheabhsú
 • a bheith ina hathmhorgáiste nó ina comhdhlúthú d’iasachtaí atá ann cheana féin.

Samplaí d’iasachtaí morgáiste cáilitheacha

Úsáidtear iasachtaí morgáiste cáilitheacha chun críocha:

 • d’áit chónaithe a cheannach
 • síntí nó chun ceann díobh seo a cheannach nó a thógáil
  • garáiste
  • seid gairdín
  • teach gloine
  • linn snámha
  • cúirt leadóige
 • cabhsán nó cosán a thógáil
 • comhshó
 • téamh lárnach a shuiteáil
 • athshreangú agus pluiméireacht (suíteanna seomra folctha san áireamh)
 • fuinneoga a athsholáthar agus gloiniú dúbailte
 • aonaid seomra leapa agus cistine a cheannach agus a shuiteáil, ar aonaid iad a fheistítear don teach agus ar cuid den teach iad dá thoradh
 • aláraim buirgléireachta nó dóiteáin a cheannach agus a shuiteáil
 • suiteáil agus cóireáil i leith tais, críonlobhadh agus réadáin
 • gairdíní a thírdhreachú (ballaí gairdín san áireamh)
 • íocaíochtaí i leith scéimeanna grúpa uisce agus séarachais
 • leas páirteach duine eile san áit chónaithe a cheannach
 • táillí dlíthiúla agus táillí eile a bhaineann le d’áit chónaithe a cheannach nó a fhorbairt
 • Dleacht Stampála ar cheannach d’áite cónaithe.

Cén chaoi a ndeonaítear faoiseamh i leith iasacht morgáiste cháilitheach?

Deonaíonn d’iasachtóir an faoiseamh cánach i leith iasacht morgáiste cháilitheach go díreach tríd an scéim Faoisimh Cánach ag an bhFoinse (FCF). Tá an córas FCF i bhfeidhm ar iasachtaí áite cónaithe urraithe. Tá na hiasachtaí seo urraithe trí eastát, ruílse nó léasach in áit chónaithe phríobháideach phríomha, a mhorgáistiú. Tugann an t-iasachtóir an faoiseamh trí d’íocaíocht mhíosúil mhorgáiste a laghdú, nó trí chreidmheas isteach i do chuntas maoinithe don mhorgáiste.

Cén chaoi a ndeonaítear faoiseamh i leith iasachtaí eile cáilitheacha le haghaidh áit chónaithe?

Féadtar faoiseamh cánach a éileamh trí d’Oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim le haghaidh iasacht áite cónaithe:

 • nach bhfuil urraithe ar ghníomhais teidil na háite cónaithe
 • atá urraithe ar mhaoin eile seachas d’áit chónaithe.

Íoctar an faoiseamh sa chás seo tríd an gcóras cánach:

 • agus athbhreithniú a dhéanamh ag deireadh na bliana cánach nó
 • le faoiseamh léirithe ar dheimhniú creidmheasanna cánach i rith na mbliana chánach

Ar aghaidh: An bhfuil tú incháilithe le haghaidh Faoiseamh Cánach i leith Ús Morgáiste?