Feirmeoireacht

Léargas ginearálta

Má tá tú i mbun feirmeoireachta, beidh tú faoi dhliteanas cánach ioncaim ar bhrabúis do ghnóthais feirmeoireachta. Iarrfar ort tuairisceán Cánach Ioncaim (Foirm 11) a thíolacadh gach bliain.

Beidh aon chomhlacht a dhéanann trádáil feirmeoireachta faoi réir cánach corparáide ar a chuid brabús bliantúil. Tugtar eolas sa rannán seo ar cheisteanna cánach mar a bhaineann siad leis an tionscal feirmeoireachta.

Le haghaidh tuilleadh eolais agus físeáin ar an ábhar seo, féach an rannán ar Do thuairisceán cánach a thíolacadh.

Ar aghaidh: Céard is feirmeoireacht ann?