Do thuairisceán cánach a thíolacadh

Cabhair le hioncam cíosa a thuairisciú

Tabhair do d’aire

Tá ábhar an fhíseáin ar an leathanach seo cothrom le dáta cé go dtagraíonn siad don Tuairisceán Cánach Ioncaim (Foirm 11) do 2018. Is ionann na céimeanna a leanann tú agus do Thuairisceán Cánach Ioncaim (Foirm 11) le haghaidh 2020 á comhlánú agat.

Mínítear san físeán seo an chaoi le hioncam cíosa a thuairisciú:

Le haghaidh tuilleadh eolais ar ioncam cíosa, féach an rannán ar mhaoin.

Ar aghaidh: Cabhair le hioncam ÍMAT a thíolacadh