Cáin Conarthaí Iomchuí (CCI)

Córas leictreonach CCI (eRCT) do phríomhchonraitheoirí

Is córas asbhaint cánach ag an bhfoinse é an córas eRCT a bhfuil feidhm aige i dtaca le híocaíochtaí a dhéantar faoi chonarthaí iomchuí sna hearnálacha seo a leanas:

  • tógáil
  • próiseáil feola
  • foraoiseacht.

Más príomhchonraitheoir thú sna hearnálacha sin, ní mór duit gach idirbheart a dhéanamh go leictreonach leis na Coimisinéirí Ioncaim trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS). Ba chóir duit:

  • muid a chur ar an eolas faoi gach conradh iomchuí
  • muid a chur ar an eolas faoi shonraí íocaíochta
  • sonraí a sholáthar don fhochonraitheoir maidir leis an gcáin a dhéanfaidh tú a asbhaint
  • achoimre ar asbhaintí a thíolacadh, ar tuairisceán míosúil nó ráithiúil é
  • an CCI a asbhaintear ó íocaíochtaí a dhéantar le fochonraitheoirí a íoc linn.

Ar aghaidh: CCI do phríomhchonraitheoirí