Seachaint cánach

Scéimeanna i mbaol imscrúdaithe ó na Coimisinéirí Ioncaim

Féadfaidh sé go bhfuil páirt glactha agat i scéim a tosaíodh tar éis an 23 Deireadh Fómhair 2014, scéim nach gcreideann tú a bheith ina scéim seachanta cánach. Má tá imní ort go bhféadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim cur ina choinne faoin Riail Ghinearálta um Fhrith-Sheachaint (RGFS), féadann tú fógra cosanta a thíolacadh. Sa chás go gcuireann na Coimisinéirí Ioncaim i gcoinne na scéime go rathúil, cinnteoidh sé seo nach mbeidh ort an formhuirear seachanta cánach 30% a íoc.

Ní thosóidh an t-ús de bheith ag carnadh go dtí 30 lá tar éis mheasúnú na gCoimisinéirí Ioncaim.

Nuair atá fógra cosanta á dhéanamh agat, ní mór duit an méid seo a leanas a dhéanamh:

  • é a thíolacadh taobh istigh de 90 lá ón dáta a ghlacann tú páirt sa scéim
  • é a thíolacadh ar Fhoirm PN1
  • sonraí iomlána na scéime a thabhairt
  • sonraí iomlána na reachtaíochta a bhaineann le do scéim a thabhairt, agus míniú ar an gcaoi a mbaineann sé leis
  • sonraí iomlána a thabhairt faoin bhfáth a gceapann tú nach mbaineann an RGFS le hábhar
  • cóipeanna a chur san áireamh de na doiciméid chuí uile a bhaineann leis an scéim
  • cinntiú nach bhfuil an scéim faoi réir an chórais nochtaithe éigeantaigh.

Léirítear sa sampla thíos an buntáiste a bhaineann le fógra cosanta a thíolacadh.