Tuairisceáin tríú páirtí

Ba chóir do ghnóthais trádála agus ghairmiúla, ranna Rialtais, institiúidí airgeadais agus eagraíochtaí áirithe eile, tuairisceáin tríú páirtí a thíolacadh. Bíonn faisnéis sna tuairisceáin seo faoi ghnóthas an tíolaiceora nach mór a nochtadh do na Coimisinéirí Ioncaim. Ní mór na tuairisceáin seo a thíolacadh go bliantúil.

Féach an rannán ar Thuairisceáin tríú páirtí le haghaidh tuilleadh eolais.