Gnóthas a thosú agus a rith

Iniúchadh na gCoimisinéirí Ioncaim

Is éard is iniúchadh na gCoimisinéirí Ioncaim ann ná nuair a dhéantar comparáid idir do thuairisceáin chánach agus do thaifid chánach. Is iondúil go bhfuil trí fháth ann nuair a dhéanann muid cinneadh iniúchadh a dhéanamh ort:

 • Tuairisceáin chánach a scagadh – is é sin nuair a fhéachann muid ar do thuairisceáin agus ar do stair comhlíontachta le haghaidh aon phatrúin nó treochtaí. Is é seo an modh is coitianta chun gnóthas nó cáiníocóir a roghnú le haghaidh iniúchta.
 • Tionscadail ar earnálacha gnó – féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim díriú ar éarnáil ghnó, trádáil nó gairm bheatha áirithe agus gnóthais nó cáiníocóirí a roghnú le haghaidh iniúchta.
 • Rogha randamach – roghnaítear líon beag de chásanna iniúchta ag baint úsáide as an modh seo.

Má roghnaíonn muid thú le haghaidh iniúchta, tabharfar fógra duit i scríbhinn 21 lá roimh ré. Beidh an méid seo a leanas san áireamh sa litir seo:

 • dáta agus am an iniúchta
 • an tréimhse chuntasaíochta atá le hiniúchadh
 • an ndíreoidh an iniúchadh ar cheist amháin nó ar roinnt ceisteanna. 

Céard a tharlaíonn le linn iniúchadh na gCoimisinéirí Ioncaim?

Bíonn na céimeanna seo a leanas i gceist in iniúchadh na gCoimisinéirí Ioncaim:

 • Míníonn an t-iniúchóir cúis na hiniúchta agus cuirtear in iúl cén fhad a mhairfidh sé.
 • Tugtar an deis duit nochtadh a dhéanamh má mheasann tú gur sheachain tú cuid den cháin a íoc.
 • Déantar scrúdú ar do leabhair agus ar do thaifid.
 • Má tá do thuairisceán ceart den chuid is mó, cuirfear ar an eolas thú chomh luath is a bheidh sé seo cinnte.
 • Más gá an tuairisceán a cheartú, pléifidh an t-iniúchóir é seo leat agus cuirfear fógra i scríbhinn ar fáil freisin.
 • Beidh agallamh deiridh agat freisin ina n-iarrfar ort aontú ar an tsocraíocht iomlán.
 • Tar éis d’aontú, ba chóir duit an t-iniúchóir a íoc agus tabharfar admháil duit. 

Féach Cód Cleachtais Iniúchóireachta na gCoimisinéirí Ioncaim agus Idirghabhálacha Comhlíonta eile le haghaidh tuilleadh eolais ar iniúchtaí na gCoimisinéirí Ioncaim agus cén chaoi a roghnaítear iad.