Iarratais do chustaiméirí nach bhfuil an cumas acu a gcúrsaí cánach a bhainistiú ar líne

Mura bhfuil ríomhaire agat nó mura bhfuil teacht agat ar an idirlíon, féadtar iarratas a dhéanamh ar Dheimhniú Imréitigh Cánach trí Foirm TC1 a chomhlánú.

Ba chóir duit an fhoirm nó aon fhiosruithe a sheoladh chuig an Aonad Seirbhísí do Chustaiméirí, Rannóg an Ard-Bhailitheora.