Cén chaoi le hiarratas a dhéanamh ar Dheimhniú Imréitigh Cánach

  1. Léargas ginearálta
  2. An córas ríomh-Imréitigh Cánach (eTC)
  3. Iarratais le haghaidh comhlachtaí deonacha neamhchláraithe
  4. Iarratais do chustaiméirí nach bhfuil an cumas acu a gcúrsaí cánach a bhainistiú ar líne
  5. Iarratais neamhchónaitheoirí

Iarratais do chustaiméirí nach bhfuil an cumas acu a gcúrsaí cánach a bhainistiú ar líne

Mura bhfuil ríomhaire agat nó mura bhfuil teacht agat ar an idirlíon, féadtar iarratas a dhéanamh ar Dheimhniú Imréitigh Cánach trí Foirm TC1 a chomhlánú. Ní fhéadtar é seo a dhéanamh ach amháin:

  • mura bhfuil rochtain dhóthanach agat ar an idirlíon
  • mura bhféadfaidh tú iarratas leictreonach a dhéanamh mar gheall ar d’aois nó éagumas intinne nó meabhrach.

Ba chóir duit an fhoirm nó aon cheisteanna a sheoladh chuig an Aonad Seirbhísí do Chustaiméirí, Rannóg an Ard-Bhailitheora.

Ar aghaidh: Iarratais neamhchónaitheoirí