Iarratas a dhéanamh tríd an gcóras leictreonach Imréitigh Cánach (eTC)

Go ginearálta, déanann custaiméirí Íoc Mar a Thuillir (ÍMAT) iarratas ar eTC trí moChúrsaí, agus déanann custaiméirí gnó iarratas trí Sheirbhís ar líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS).

Murar úsáid tú na seirbhísí seo cheana, féadtar clárú le haghaidh moChúrsaí nó le haghaidh ROS.

Seiceálfaidh eTC do chomhlíontacht chánach ar bhonn rialta. Beidh do Dheimhniú Imréitigh Cánach bailí agus atá tú comhlíontach. Ciallaíonn sé seo nach bhfuil gá le dáta deiridh ar an teastas.

Ní mór duit iarratas nua le haghaidh Imréiteach Cánach a thíolacadh nuair atá d’iarratas imithe in éag.

Rachaidh d’iarratas le haghaidh Imréiteach Cánach in éag i gcás:

 • iarratas ar dheontas tar éis bliain amháin
 • gach iarratas eile, laistigh de cheithre bliana.

Féach Apply for tax clearance online using a eTax Clearance (eTC) le haghaidh tuilleadh eolais.

Más duine aonair tú, ní mór duit a bheith cláraithe le haghaidh ÍMAT nó Cáin Ioncaim

Beidh ort sonraí maidir leis an méid seo a leanas a chur ar fáil:

 • aon mhaoin atá faoi d’úinéireacht
 • comhpháirtíochtaí a bhfuil tú mar bhall díobh
 • comhlachtaí a bhfuil tú mar stiúrthóir orthu
 • fostóir – dlíodóirí ag déanamh iarratais don Phainéal um Chúnamh Dlíthiúil Coiriúil agus tiománaithe fheithiclí beaga seirbhíse poiblí sa chás gur fostaí thú
 • Eintitis Ghnó Roimhe – sa chás gur aistríodh ceadúnas licéir.

Más cuideachta thú, ní mór a bheith cláraithe le haghaidh Cáin Chorparáide

Beidh ort sonraí maidir leis an méid seo a leanas a chur ar fáil:

 • stiúrthóir amháin ar a laghad
 • aon mhaoine leis an gcuideachta
 • aon chomhpháirtíochtaí a bhfuil tú mar bhall díobh.

Más comhpháirtíocht atá ann, ní mór í a bheith cláraithe mar chomhpháirtíocht

Beidh ort sonraí maidir leis an méid seo a leanas a chur ar fáil:

 • na comhpháirtithe uile
 • aon mhaoine leis an gcuideachta
 • aon chomhpháirtíochtaí a bhfuil an comhpháirtíocht mar bhall díobh.