Coimeádáin phacála agus mhuirí

Féadtar earraí a sholáthar agus iad pacáilte lena ndíol gan aon mhuirear ar leithligh déanta do na pacáistí ina gcoinnítear na hearraí. I gcásanna den chineál seo, is é an ráta Cánach Breisluacha (CBL) atá inmhuirir ná an ráta a bhaineann leis na hearraí.

Má ghearrtar muirear ar na coimeádáin ar leithligh ó na hearraí, meastar gur díolacháin ar leith earraí agus coimeádán atá san idirbheart agus tá gach aon díolachán den sórt sin ar leith inmhuirir ag an ráta cuí. Tá gach díolachán ar leithligh den sórt sin inmhuirir ag an ráta cuí.

Céard a tharlaíonn má tá na coimeádáin in-aischurtha?

Féadann coimeádáin a bheith in-aischurtha agus muirear ar leithligh orthu i bhfoirm de chineál éarlaise, gearrtha ag sonrasc. I gcásanna den chineál seo, caitear leis na coimeádáin seo mar mhaoin an tsoláthraí agus níl siad faoi réir CBL ag an tráth a aistríonn siad lámha.

Bíonn CBL ag an ráta cuí iníoctha, áfach, ar luach na gcoimeádán nach bhfuil curtha ar ais chuig an soláthraí. Ba chóir cuntas a thabhairt i leith an CBL seo nuair atá cuntas na gcoimeádán á chothromú agus muirear á ghearradh ag an soláthraí go feadh luach na gcoimeádán nach bhfuil tugtha ar ais.