Praghas margadhluach oscailte

Feidhmítear Cáin Bhreisluacha (CBL) ar an luach an margadh oscailte (LMO) nuair a fhaigheann tú cinneadh ó na Coimisinéirí Ioncaim a mholann duit é sin a dhéanamh. Eisíonn na Coimisinéirí Ioncaim cinntí ar fheidhmiú LMO chun a chinntiú go bhfuil cáin á bhailiú i gceart. Féadfaidh tú achomharc a dhéanamh ar ár gcinneadh.

Deimhnítear LMO tríd an méid a bheifí ag súil go n-íocfadh duine go réasúnta d’earra nó seirbhís. Nuair nach mbíonn soláthar inchomparáide ann, meastar gurb é costphraghas an táirge nó na seirbhíse an LMO don duine ag déanamh an tsoláthar.