Daoine faoi mhíchumas

  1. Léargas ginearálta
  2. Cén chaoi le CBL a éileamh ar ais ar fheithiclí do dhaoine faoi mhíchumas
  3. Cén chaoi a ndéantar aiséileamh ar CBL ar áiseanna agus ar fhearais do dhaoine faoi mhíchumas
  4. Cén chaoi le CBL a aiséileamh ar raidiónna do na daill

Cén chaoi a ndéantar aiséileamh ar CBL ar áiseanna agus ar fhearais do dhaoine faoi mhíchumas

Féadtar Cáin Bhreisluacha (CBL) a aiséileamh ar áiseanna agus fearais áirithe lena n-úsáid ag daoine faoi mhíchumas. Baineann an faoiseamh le CBL ar earraí a cheannach atá deartha chun cabhrú le daoine faoi mhíchumas.

Úsáidtear na háiseanna agus fearais seo ag daoine a míchumas a shárú chun a gcuid feidhmeanna laethúla nó a ngairm bheatha a chur i gcrích. Ní cheadaítear an faoiseamh i gcás seirbhísí ná earraí ar cíos.

Seo thíos liosta samplaí d’earraí incháilithe:

  • Áiseanna riachtanacha baile (áiseanna óil agus ithe atá deartha chun cabhrú le daoine faoi mhíchumas agus leo siúd amháin).
  • Folcadáin siúil isteach atá deartha le haghaidh daoine faoi mhíchumas.
  • Cathaoireacha leithris agus áiseanna cosúla.
  • Cathaoireacha ardaithe agus cathaoireacha sonraithe atá deartha le haghaidh daoine faoi mhíchumas.
  • Ardaitheoirí atá deartha le haghaidh easlán, cathaoireacha staighre san áireamh.
  • Áiseanna cumarsáide atá deartha le haghaidh iad siúd atá balbh.

Tá an faoiseamh ar fáil i gcúinsí áirithe do dhaoine seachas daoine faoi mhíchumas. Féadfaidh sé go mbeidh an faoiseamh i bhfeidhm sa chás go gceannaíonn daoine eile na hearraí le go mbeidh siad faoi úinéireacht, i seilbh agus á úsáid ag duine nó daoine ainmnithe amháin atá faoi mhíchumas agus acu siúd amháin.

Níl ospidéil, scoileanna ná institiúidí den chineál sin incháilithe le haghaidh an fhaoisimh nuair atá na háiseanna agus na fearais ann chun leasa na hinstitiúide. Ní mór iad a bheith faoi úinéireacht an duine faoi mhíchumas agus an duine sin amháin agus na fearais a bheith i seilbh agus lena n-úsáid ag an duine faoi mhíchumas agus an duine sin amháin.

Féadann duine seachas an duine faoi mhíchumas éileamh a dhéanamh ar aisíocaíocht den CBL ar áiseanna nó fearais. Féadann na Coimisinéirí Ioncaim fianaise a iarraidh go bhfuil an áis nó fearas in úsáid go heisiach ag an duine faoi mhíchumas, agus faoina n-úinéireacht féin amháin.

Ba chóir iarratais ar aisíocaíochtaí a dhéanamh ar an gcóras ríomhAisíocaíochtaí ar moChúrsaí.

Ní mór iarratas a dhéanamh taobh istigh de cheithre bliana ó dheireadh na tréimhse incháinithe lena mbaineann an t-éileamh.

Ar aghaidh: Cén chaoi le CBL a aiséileamh ar raidiónna do na daill