Daoine faoi mhíchumas

Cén chaoi le CBL a aiséileamh ar raidiónna do na daill

Féadfaidh institiúid nó cumann a bhfuil sé mar chuspóir príomhúil acu feabhas a chur ar chaighdeán maireachtála na ndall aisíocaíocht Cánach Breisluacha (CBL) íoctha a aiséileamh ar cheannach nó ar iompórtáil ghléasanna raidió atá beartaithe le haghaidh úsáid na ndall.

Ní mór iarratais ar aisíocaíocht a chur isteach taobh istigh de cheithre bliana ó dheireadh na tréimhse incháinithe lena mbaineann an t-éileamh.

Ní mór iarratais ar aisíocaíocht a dhéanamh ar Fhoirm VAT 59.

Ba chóir iarratas ar aisíocaíocht CBL a chur chuig an bPríomh-Oifig aisíocaíochtaí.