Feirmeoirí agus iascairí

Cén chaoi le Cáin Bhreisluacha (CBL) ar shoithí agus trealamh iascaireachta mara a aiséileamh

Tugtar míniú sa rannán seo ar an gcaoi a bhféadann iascairí nach bhfuil cláraithe le haghaidh Cáin Bhreisluacha (CBL) aisíocaíochtaí CBL ar chostais soithí agus trealaimh iascaireachta mara a éileamh.

Soithí iascaireachta le holltonnáiste nach mó ná 15 thonna

Féadtar aisíocaíocht CBL a éileamh ar na soithí seo a cheannach, a iompórtáil, a thógáil ar cíos, a chothabháil agus a dheisiú. Tá sé sin ar choinníoll go raibh an soitheach iascaireachta mar ábhar deontais nó iasachta ón mBord Iascaigh Mhara.

Féadfaidh iascairí freisin aisíocaíocht CBL a éileamh ar threalamh sonraithe iascaireachta a cheannach, a iompórtáil, a thógáil ar cíos, a chothabháil agus a dheisiú. Tá sé sin ar choinníoll go raibh an soitheach iascaireachta mar ábhar deontais nó iasachta ón mBord Iascaigh Mhara.

Soithí iascaireachta le holltonnáiste níos mó ná 15 thonna

Féadtar aisíocaíocht i leith trealaimh do na shoithí seo a éileamh is cuma cé acu an bhfuair nó nach bhfuair an soitheach i gceist deontas nó iasacht.

Ba chóir iarratas ar aisíocaíocht a dhéanamh ar an gcóras ar líne ríomhAisíocaíochtaí.

Ní mór scarbhileog a uaslódáil ina sonraítear an soláthraí, uimhir an tsonraisc, dáta agus suim an CBL atá á héileamh, chomh maith le cóip de na sonraisc ar fad a éilíodh CBL/Cáin Ola Mianra ina leith.

Ní mór iarratais a dhéanamh le haghaidh aisíocaíocht taobh istigh de cheithre bliana ó dheireadh na tréimhse incháinithe lena mbaineann an t-éileamh.

Liosta de threalamh sonraithe iascaireachta

 • aimsitheoirí éisc
 • ancairí
 • báid tarrthála agus raftaí tarrthála
 • baoithe agus buimbiléid
 • boscaí éisc
 • ciseáin iascaireachta
 • compáis
 • craenacha
 • crainn tochrais
 • crocha tráil
 • doirse tráil
 • drumaí eangaigh
 • fearas cuisniúcháin
 • gaireas radair
 • gaireas raidió um áiseanna loingseoireachta
 • innill muirí
 • macallaghraif
 • pumpaí ruma agus deice
 • soilse muirí
 • sondálaithe eangaigh
 • sondálaithe fuaime
 • tacair ginte leictreacha
 • tarlóirí eangaigh
 • teileafóin raidió
 • uathphíolótaí

Ar aghaidh: Cén chaoi le Cáin Bhreisluacha (CBL) agus Cáin Ola Mianra ar dhíosal muirí a aiséileamh