CBL a thíolacadh agus a íoc trí MOSS

Do thuairisceán CLB MOSS a thíolacadh déanach nó gan é a thíolacadh

Mura thíolaic tú tuairisceán CBL MOSS laistigh de deich lá tar éis an dáta dhlite, eiseoidh na Coimisinéirí Ioncaim meabhrúchán.

Má theipeann ort ina dhiaidh sin, an tuairisceán a thíolacadh, is faoin mBallstát/na Ballstáit úsáide ábhartha a bheidh sé aon mheabhrúcháin ina dhiaidh sin a sheoladh nó aon bhearta a ghlacadh chun measúnú a dhéanamh ar an CBL atá le híoc.

Ní chuirfear tú san áireamh do MOSS má:

  • thíolacann tú do thuairisceáin CBL le haghaidh MOSS déanach
  • má theipeann ort do thuairisceáin a thíolacadh

ar feadh trí ráithe leanúnacha.

Má dhéantar thú a eisiamh ón MOSS, beidh dualgas ort clárú i ngach Ballstát ina ndéanann tú na soláthairtí ábhartha.

Pionóis agus Muirir

Tá pionóis nó muirir a bhaineann le seoladh déanach nó neamhthíolacadh tuairisceáin CBL MOSS lasmuigh de na rialacha CBL MOSS. Tá an ballstát úsáide freagrach as pionóis agus muirir a ghearradh.

Ar aghaidh: Céard a tharlaíonn má ró-íocann mé CBL