CBL a thíolacadh agus a íoc trí MOSS

Íocaíocht dhéanach, íocaíocht pháirteach nó gan íocaíocht

Eiseoidh na Coimisinéirí Ioncaim meabhrúchán mura ndearna tú íocaíocht nó mura íoc tú an tsuim iomlán atá le híoc laistigh de deich lá tar éis an spriocdháta íocaíochta.

Má dhéanann tú íocaíocht pháirteach, leithdháilfear an íocaíocht go comhréireach ar na Ballstáit úsáide ábhartha.

Má theipeann ort ina dhiaidh sin íocaíocht iomlán a dhéanamh, is faoin mBallstát/na Ballstáit úsáide ábhartha a bheidh sé aon mheabhrúcháin ina dhiaidh sin a sheoladh nó aon bhearta a ghlacadh chun an CBL atá le híoc a bhailiú.

Ní chuirfear tú san áireamh do MOSS má:

  • thíolacann tú íocaíochtaí déanacha
  • má theipeann ort íocaíochtaí a thíolacadh

ar feadh trí ráithe leanúnacha.

Má tá tú a eisiata ó MOSS, beidh dualgas ort clárú i ngach Ballstát ina ndéanann tú na soláthairtí ábhartha.

Pionóis nó muirir mar gheall ar neamhíocaíocht CBL trí MOSS

Tá an Ballstát/na Ballstáit úsáide freagrach as pionóis nó muirir a bhaineann le neamhíocaíocht CBL.

Ar aghaidh: Do thuairisceán CLB MOSS a thíolacadh déanach nó gan é a thíolacadh