Cén chaoi a gcláraítear le haghaidh MOSS?

Cén chaoi a gcláraítear le haghaidh MOSS?

Clárúchán do scéim MOSS an Aontais

Féadfaidh tú clárú do scéim MOSS an Aontais sa Stát trí Sheirbhísí Ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS).

Mar gheall go mbeidh do shonraí bunúsacha ag na Coimisinéirí Ioncaim cheana féin, beidh d’iarratas réamhchomhlánaithe leis an bhfaisnéis seo. Beidh an deis agat roinnt gnéithe den fhaisnéis sin a chur in eagar ar mhaithe le clárú do MOSS.

Chomh maith leis sin, beidh ort sonraí a sholáthar ar aon bhunaíochtaí seasta atá agat i mBallstáit eile agus a n-uimhreacha aitheantais CBL sna Ballstáit eile siúd.

Is ionann a bheidh d'uimhir chláraithe don CBL MOSS agus d’uimhir CBL.

Clárúchán do scéim MOSS neamh-Aontais

Féadfaidh tú clárú don scéim MOSS neamh-Aontais in Éireann trí tairseach clárú MOSS.

Beidh ort eolas bunúsach ar nós an méid seo a leanas a chur ar fáil:

  • ainm an chuideachta
  • ainm trádála
  • seoladh
  • urlanna an tsuímh idirlín
  • teagmhálaithe
  • d’uimhir tagartha cánach
  • sonraí bainc.

Anuas air sin, beidh ort a dheimhniú nach bhfuil tú cláraithe le haghaidh MOSS in aon Bhallstát eile. Beidh deimhniú ag teastáil freisin nach bhfuil bunaíocht agat san Aontas Eorpach (AE).

Nuair a bheidh an t-eolas seo curtha ar fáil agat, beidh ort cód foráilte a chruthú. Beidh gá leis an gcód seo níos déanaí chun do Chláruimhir Cánach CBL MOSS a aisghabháil agus do dheimhniú digiteach. Bainfear úsáid as do dheimhniú digiteach chun rochtain a fháil ar sheirbhís ar líne na gCoimisinéirí Ioncaim ROS.

An bhféadfaidh tú leasuithe a dhéanamh ar fhaisnéis chláraithe?

Tá dualgas ort na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas i leith aon athruithe ar do shonraí cláraithe faoin deichiú lá den mhí i ndiaidh an athraithe. Féadfaidh tú do chlárúchán a leasú ar ROS.

Ar aghaidh: An bhféadfaidh tú roghnú gan a bheith páirteach i MOSS?