Seirbhísí teileachumarsáide, craolacháin agus ríomhsheirbhísí (TCR) – rialacha nua (2015)

Soláthairtí seirbhísí TBE ag óstáin nó a mhacasamhail de chóiríocht.

Cén áit a bhfuil áit an tsoláthair maidir le seirbhísí Wi-Fi d’aíonna óstán?

Meastar go soláthraítear soláthar teileachumarsáide, craolacháin nó ríomhsheirbhísí ag oibreoir óstáin (a ghníomhaíonn in ainm an óstáin) mar aon leis an gcóiríocht san áit a bhfuil an t-óstán lonnaithe. Baineann seo le hóstáin, ionaid champála, tithe aíochta agus a mhacasamhail de shaghasanna eile de chóiríocht sa chás go ndéantar an soláthar in ainm an tsoláthróra cóiríochta.