Maoine idirthréimhseacha – saorsheilbh nó leasanna saorsheilbhe coibhéiseacha coinnithe roimh 1 Iúil 2008.

  1. Léargas ginearálta
  2. Cén uair a bhíonn soláthar maoine idirthréimhseacha incháinithe?
  3. Céard a tharlaíonn má dhéantar a thuilleadh forbartha ar 1 Iúil 2008 nó dá éis?
  4. Scéim Earraí Caipitiúla (SEC)

Céard a tharlaíonn má dhéantar a thuilleadh forbartha ar 1 Iúil 2008 nó dá éis?

Cruthaíonn an fhorbairt seo earra caipitiúil chun críocha na Scéime Earraí Caipitiúla (SEC) agus déantar tagairt dó mar athchóiriú.

Má úsáideann úinéir na maoin an mhaoin chun críocha a ngnó, an t-aon dualgas a bheadh orthu ná coigeartú a dhéanamh d’aon athruithe úsáide (ó úsáid incháinithe go húsáid dhíolmhaithe, nó a mhalairt) faoin SEC.

Céard a tharlaíonn má mheastar an mhaoin idirthréimhseach a bheith nua mar thoradh ar obair athchóirithe?

Nuair a chuirtear obair forbartha i gcrích ar nó i ndiaidh 1 Iúil 2008 agus nuair a mheastar an mhaoin sin a bheith nua mar gheall ar an bhforbairt (nach forbairt bheag í), ní chaitear leis an maoin mar mhaoin idirthréimhseach. I gcásanna den chineál sin, baineann na gnáthrialacha le haon díol ina dhiaidh sin.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara gurb ar dhíol na maoine a bhaineann sé tástáil a dhéanamh cé acu an maoin nua nó nach maoin nua atá ann mar thoradh ar fhorbairt den chineál sin.

Ar aghaidh: Scéim Earraí Caipitiúla (SEC)