Maoine idirthréimhseacha – saorsheilbh nó leasanna saorsheilbhe coibhéiseacha coinnithe roimh 1 Iúil 2008.

Cén uair a bhíonn soláthar maoine idirthréimhseacha incháinithe?

Céard é an cánachas nuair a bhí díoltóir i dteideal CBL a éileamh ar ais a tabhaíodh ar fháltas nó forbairt na maoine?

Tá an cánachas Cánach Breisluacha (CBL) do sholáthar na maoine mar an gcéanna leis an gcánachas a fheidhmítear ar mhaoine a críochnaíodh ar 1 Iúil 2008 nó dá éis.

Nuair a mheastar an mhaoin a bheith nua, tá soláthar na maoine incháinithe. Is é an tsuim incháinithe an chomaoin iomlán don soláthar.

Nuair a sholáthraítear an mhaoin nuair nach meastar í a bheith nua a thuilleadh, tá an soláthar díolmhaithe ó CBL. Féadfaidh an díoltóir agus an ceannaitheoir, áfach, comhroghnú cáin a ghearradh ar an soláthar más daoine incháinithe iad araon ag seoladh gnó sa Stát. Nuair a fheidhmítear an rogha cáin a ghearradh, ní mór don cheannaitheoir cuntas a thabhairt ar an CBL don soláthar ar bhonn frithmhuirir.

Céard é an cánachas nuair nach raibh díoltóir i dteideal CBL a éileamh ar ais a tabhaíodh ar fháltas nó forbairt na maoine?

Tá soláthar na maoine ar 1 Iúil 2008 nó dá éis díolmhaithe ó CBL. Féadfaidh an díoltóir agus an ceannaitheoir, áfach, comhroghnú cáin a ghearradh ar an soláthar má tá an dá pháirtí araon ag seoladh gnó sa Stát.

Nuair a fheidhmítear an rogha cáin a ghearradh, ní mór don cheannaitheoir cuntas a thabhairt ar an CBL don soláthar ar bhonn frithmhuirir.

Ar aghaidh: Céard a tharlaíonn má dhéantar a thuilleadh forbartha ar 1 Iúil 2008 nó dá éis?