Foilseacháin leictreonacha

Baineann an dara ráta laghdaithe Cánach Breisluacha (CBL) le foilseacháin leictreonacha. I measc na bhfoilseachán leictreonach tá ríomhnuachtáin áirithe, ríomhthréimhseacháin agus ríomhleabhair.

Is éard is ríomhnuachtán ann ná an leagan leictreonach dá mhacasamhail phriontáilte. Sa chás seo d'fhéadfadh ábhar breise a bheith ar fáil ar líne nach bhfuil i gcló. Samplaí de ríomhnuachtáin den chineál seo ná:

  • scéala úr ag teacht isteach de réir mar a fhorbraíonn an scéal
  • ábhar coimisiúnta ar líne amháin
  • leaganacha leathnaithe ar líne d'ailt.

Is éard is ríomhthréimhseacháin ann ná fan leagan leictreonach dá mhacasamhail phriontáilte. Is éard atá i gceist le ríomhthréimhseacháin ná foilseacháin a fhoilsítear go tráthrialta. Samplaí de ríomhthréimhseacháin mar seo ná:

  • nuachtáin laethúla nó níos annaimhe
  • irisí seachtainiúil
  • irisleabhair ráithiúla.

Is éard is ríomhleabhar ann ná leagan leictreonach dá mhacasamhail phriontáilte.

Le haghaidh mioneolais ar an gcánachas CBL ar fhoilseacháin leictreonacha, féach an Treoir Bhreise.