Féinchuntasaíocht as CBL ar sheirbhísí a fhaightear

Má fhaigheann tú seirbhísí go heachtrach chun críocha gnó (ón Aontas Eorpach (AE) agus ó lasmuigh den AE), féadfaidh sé go mbeidh ort clárú le haghaidh Cáin Bhreisluacha (CBL) sa Stát agus cuntas a thabhairt uirthi. Sna cúinsí seo, breathnaítear ort mar sholáthraí na seirbhísí chun críocha CBL.

Níl aon tairseach clárúcháin ann le haghaidh seirbhísí a fhaightear.

Gnóthas cláraithe le haghaidh CBL

Ní mór duit cuntas a thabhairt ar CBL ar do thuairisceán tréimhsiúil CBL ar na méideanna sonraisc ag an ráta cuí CBL in Éirinn. Caitear leat amhail tusa a rinne an soláthar. Tugtar féinchuntasaíocht air seo.

Ní mór duit d’uimhir CBL a thabhairt do do sholáthraí, é sin nó féadfaidh sé go mbeidh ort CBL a íoc sa Bhallstát eile.

Féadfaidh sé go mbeidh tú i dteideal an CBL a éileamh ar ais sa tuairisceán céanna CBL.

Gnóthas díolmhaithe ó CBL

Comhlachtaí atá díolmhaithe ó CBL (m.sh. geallghlacadóirí, bainc, cuideachtaí árachais) a fhaigheann seirbhísí incháinithe chun críocha gnó lasmuigh den Stát, ní mór dóibh clárú le haghaidh CBL agus cuntas a thabhairt ar CBL in Éirinn ar na seirbhísí faighte sin.

Feirmeoirí ar ráta comhréidh, iascairí agus traenálaithe capall rásaíochta

Tá feirmeoirí ar ráta comhréidh, iascairí agus traenálaithe capall rásaíochta a chláraíonn i ndáil le seirbhísí den sórt sin a fháil i dteideal a stádas neamhchláraithe a choimeád maidir lena ngníomhartha feirmeoireachta agus iascaireachta.

Soláthar seirbhísí do dhaoine dlítheanacha neamh-incháinithe

Daoine dlítheanacha neamh-incháinithe (mar shampla údaráis áitiúla, gníomhaireachtaí Stáit agus comhlachtaí leathstáit) a bhfuil uimhir CBL acu cheana féin, iarrtar orthu a n-uimhir CBL a thabhairt do sholáthraithe eachtracha agus féinchuntasaíocht a dhéanamh ar na seirbhísí a fhaightear.

Daoine dlítheanacha neamh-incháinithe nach bhfuil uimhir CBL acu, ní iarrtar orthu cuntas a thabhairt ar CBL ar sheirbhísí a fhaightear go heachtrach.