Painéil ghréine - soláthar agus suiteáil

Tá soláthar na bpainéal gréine faoi réir an ráta caighdeánach  Cánach Breisluacha (CBL). Mar sin féin, d'fhéadfadh an ráta nialasach nó an ráta laghdaithe a bheith i bhfeidhm nuair a sholáthraítear agus a shuiteáiltear painéil ghréine mar chuid de chonradh soláthair agus suiteála.

Tá tuilleadh eolais ar na rátaí CBL infheidhme le fáil in Treoir Bhreise.