Seirbhísí talmhaíochta

Chun críocha Cáin Bhreisluacha (CBL), is éard is feirmeoir ann ná duine arb éard atá ina sholáthairtí ná táirgí talmhaíochta nó seirbhísí talmhaíochta, nó meascán den dá cheann, ach le heisceachtaí áirithe. Ag brath ar nádúr do ghnóthais feirmeoireachta, féadfaidh sé go mbeidh ort clárú le haghaidh CBL.

Ní mór d’fheirmeoir a sholáthraíonn seirbhísí talmhaíochta (chomh maith lena ngnóthas feirmeoireachta a reáchtáil) clárú le haghaidh CBL agus cuntas a thabhairt uirthi, sa chás go sáraíonn siad, nó gur cosúil go sáróidh siad, an tairseach CBL le haghaidh seirbhísí. Chun críocha an tairseach a ríomh ní mór d’fheirmeoir ioncam ó na seirbhísí talmhaíochta seo a leanas a chur as an áireamh:

  • seirbhísí inseamhnaithe
  • seirbhísí fosaíochta stoic
  • seirbhísí tógála stoic

Seirbhísí inseamhnaithe, fosaíochta stoic agus tógála stoic

Féadfaidh feirmeoirí nach soláthraíonn ach seirbhísí inseamhnaithe, fosaíochta stoic nó tógála stoic roghnú a bheith cláraithe le haghaidh CBL. Ní iarrtar orthu clárú seachas sna cásanna sin.

Tá tuilleadh eolais ar chánachas CBL i leith seirbhísí talmhaíochta agus feirmeoirí le fáil sa rannán Treoir Bhreise.